De Wingerd: Optimalisatie WiFi netwerk

Het overzetten van het oude naar het nieuwe draadloze netwerk heeft gewoon plaats gevonden terwijl iedereen aanwezig was. Voor de gebruikers is er geen merkbare onderbreking van het WiFi-signaal geweest.

Peter Weijer
Hoofd facilitaire dienst
Wat wij doen voor De Wingerd
De Winger - Partner van Freez.it

Veel wifi gebruik

De Wingerd in Damwoude, een school waar je terecht kunt voor Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). Waar iedere leerling vanuit zijn of haar eigen mogelijkheden benaderd wordt. Wie je ook bent, op De Wingerd bereiden ze leerlingen voor op een zo zelfstandig mogelijke en passende plek in de maatschappij. Het inzetten van passende ICT middelen speelt daarbij een grote rol. Zodoende kwam er het verzoek om de WiFi netwerk omgeving te optimaliseren. Door de grote toename van mobiele apparatuur in de leslokalen was de huidige WiFi dekking inmiddels niet meer toereikend. Freez.it heeft hierbij geholpen.

Veilig WiFi in de hele school

Freez.it heeft de WiFi dekking in kaart gebracht en op basis daarvan een plan uitgewerkt voor het uitbreiden van de dekking binnen de school. Hierbij is ook gekeken naar de beveiligingsmethodes voor toegang tot het nieuwe netwerk, seamless roaming mogelijkheden en centraal beheer.

De Wingerd - case Freez.it

Makkelijk en centraal te beheren

Met de meegeleverde beheer software kan het nieuwe WiFi netwerk makkelijk via een webbrowser worden geconfigureerd en beheerd. Het is hiermee mogelijk om de configuratie van alle draadloze toegangspunten in één keer aan te passen. Dit levert significante tijdwinst en dus een besparing op ten opzichte van decentraal beheer waarbij alle draadloze toegangspunten één voor één geconfigureerd moeten worden.

Draadloze netwerken

In verband met de vele WiFi netwerken die tegenwoordig overal aanwezig zijn is het van groot belang dat het juiste WiFi kanaal gebruikt wordt voor het aanbieden van het draadloze netwerk. Om dit te optimaliseren hebben we gebruik gemaakt van apparatuur die zelf continue kijkt welke WiFi kanalen er in de buurt gebruikt worden en kiest op basis daarvan het meest optimale kanaal met de minste externe storing voor het interne netwerk.

De Winger - Partner van Freez.it

9.4
Onze klanten beoordelen onze service gemiddeld met een 9.4! Meer ervaringen lezen? Lees de ongefilterde berichten op Google.

Meer cases

Bekijk alle cases