Privacy & cookies

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Freez.it ICT Diensten BV, Freez.it ICT Projecten BV en Freez.it VoIP BV (hierna: Freez.it). U dient zich ervan bewust te zijn dat Freez.it niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.
Privacy en vertrouwelijkheid zijn voor ons kernwaarden. Al onze medewerkers zijn daarom tot geheimhouding verplicht en ondertekenen bij indiensttreding een geheimhoudingsverklaring. Dit geldt tevens voor externen, stagiaires, uitzendkrachten etc. die door ons worden ingezet om werkzaamheden voor ons te verrichten. Zo geldt voor iedereen die kennis kan nemen van uw gegevens een geheimhoudingsplicht.
Wij willen misbruik en ongeautoriseerde toegang tot uw gegevens voorkomen. Daarom hebben wij zoveel mogelijk technische, fysieke en organisatorische maatregelen getroffen. Enkele voorbeelden van beveiligingsmaatregelen zijn beveiligde servers, tweefactor authenticatie bij het inloggen op systemen, het laten uitvoeren van pentests, autorisatiebeheer (gebruikers hebben alleen toegang tot die gegevens waartoe zij zijn geautoriseerd) en interne/externe audits.

Gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u een offerte bij Freez.it aanvraagt of accepteert, vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt bij de realisatie en facturatie van projecten en om toekomstige werkzaamheden beter uit te kunnen voeren. Deze gegevens zullen ook gebruikt worden voor toekomstige advisering.

Communicatie

E-mail, Social media

Wanneer u contact met ons opneemt via e-mail, social media e.d., dan kunnen wij u vragen naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te beantwoorden en uw verzoeken te verwerken.

Nieuwsbrief

Wanneer u onze nieuwsbrief wilt ontvangen, dan kunt u zich daarvoor inschrijven. Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Klanttevredenheidsonderzoek

In het kader van ISO9001 voert Freez.it periodiek klanttevredenheidsonderzoek of enquêtes uit onder haar klanten om de kwaliteit van onze dienstverlening te meten. Uw (email)adres kan derhalve gebruikt worden om u te benaderen voor een klanttevredenheidsonderzoek of enquête.

Doeleinden

Wij mogen enkel persoonsgegevens van u verwerken als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. De wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn:
• uw toestemming
• de uitvoering van een overeenkomst
• wettelijke verplichting

Delen met derden

Uw gegevens worden uitsluitend verstrekt aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Freez.it blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaartermijn

Freez.it zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Cookies

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De informatie die daarin wordt opgeslagen, kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Rechten

Met het van kracht worden van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in 2018 heeft u de volgende rechten:
– Recht op informatie over de verwerking van uw gegevens
– Recht op inzage in uw gegevens
– het recht op rectificatie
– Recht op gegevenswisseling of verwijdering van uw gegevens – Recht op beperking van de verwerking van uw gegevens
– Recht op overdracht van uw gegevens
– Recht om bezwaar te maken
– het recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming / profilering
Als u gebruik wenst te maken van uw rechten, dan kunt u contact opnemen met de Coördinator Informatiebeveiliging van Freez.it, tel: 0515-573733, email: avg@freez.it

Klachten

Heeft u ondanks al onze inspanning toch een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens of de wijze waarop wij met uw privacy zijn omgegaan, dan kunt u uiteraard een klacht indienen.
Indien u een klacht wilt indienen, dan kunt u contact opnemen de Coördinator Kwaliteit van Freez.it, tel: 0515- 573733, email: avg@freez.it
Betreft uw klacht uitsluitend de wijze waarop wij met u persoonsgegevens en uw privacy zijn omgegaan, dan kunt u uw klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is belast met het toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens.

Freez.it – Uw ICT afdeling
De Marne 118 8701 MC Bolsward T. 0515-573733
E. info@freez.it

Versie 1, 26-02-2021

Lees verder Path 3 Created with Sketch. over IT

Vijf ICT-adviezen voor jou als MKB ondernemer

  • Je ontvangt een downloadlink in je mailbox.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.