Versleuteling gesprekken nu mogelijk bij Freez.it VoIP

3 januari 2017
Freez.it versleuteling gesprekken

Inlichtingendiensten AIVD en MIVD hebben sinds de aangepaste wet op inlichtingen- en veiligheidsdiensten van eind vorig jaar meer bevoegdheden gekregen om ongeautoriseerd internet- en telecommunicatie af te tappen. Voorheen waren hiervoor ook mogelijkheden maar mocht men maar 1 tap per keer plaatsen. Hierdoor werden onschuldige burgers en bedrijven niet afgetapt. In de nieuwe wet mogen inlichtingendiensten echter volgens een ‘sleepnet-methode’ ongericht aftappen waardoor ook onschuldigen standaard wel worden afgetapt.

Privacy is een groot goed

Freez.it vindt privacy een groot goed en dus ook de privacy van haar klanten en gebruikers. Daarom is het vanaf heden mogelijk om volledige encryptie te activeren op Freez.it VoIP zakelijke telefonie. Hierdoor worden twee zaken beschermd. Enerzijds wordt het initiëren en opzetten van het telefoongesprek versleuteld. Hierdoor kan de overheid niet meer achterhalen wie met wie heeft gebeld en hoe lang dit gesprek heeft geduurd. Daarnaast wordt de daadwerkelijke inhoud van het gesprek zelf ook versleuteld, tussen het Freez.it VoIP platform en de toestellen van de klant.

Ook hiermee kunnen politie en veiligheidsdiensten nog steeds gericht tappen, indien daar een goede verdenking voor bestaat. Deze instanties moeten in dat geval dan een gericht aftapverzoek indienen. Hiermee voldoen wij aan de aftapverplichting. Het ongericht aftappen is hiermee echter niet meer mogelijk.

Encryptie

Steeds meer technologiebedrijven gaan over op het gebruik van encryptie. Hiermee wordt het voor inlichtingendiensten moeilijker om massaal data te verzamelen. Deze wet die de ‘sleepnetmethode’ mogelijk maakt heeft dus een averechts effect. De encryptie kan per klant worden geactiveerd. Klanten en gebruikers hebben dus zelf de vrijheid om dit wel of niet toe te passen op hun telefonie.

De VoIP telefoontoestellen die Freez.it levert bij haar VoIP oplossing ondersteunen standaard deze versleuteling. Dit dient alleen éénmalig geactiveerd te worden. Wil je dit ook geactiveerd hebben voor jouw organisatie? Neem dan contact met ons op. Heb je nog geen Freez.it VoIP? Ook dan kun je contact opnemen voor een voorstel op maat.

Lees verder Path 3 Created with Sketch. over IT

Vijf ICT-adviezen voor jou als MKB ondernemer

  • Je ontvangt een downloadlink in je mailbox.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.