Nieuw: het Freez.it Risicodashboard

26 juli 2021
Nieuw: het Freez.it Risicodashboard | Freez.it

We hebben wat cools gemaakt: het Freez.it Risicodashboard. Voor veel ondernemers en managers is het vaak lastig om in te schatten waar er bedrijfsmatig risico’s zitten. Dit geldt met name voor hun ICT platform. Welk deel is goed en waar zitten de risico’s? Om dit beter inzichtelijk te maken hebben we een risicomatrix ontwikkeld.

Wanneer je inlogt op Mijn Freez.it kun je zelf het dashboard bekijken. Op basis van kans, de leeftijd van het product, en de impact bij storing of uitval wordt bepaald hoe risicovol een bepaald ICT onderdeel is. Samen met jou bepalen onze medewerkers wat de impact van bepaalde ICT onderdelen binnen de organisatie zijn.

Het kan voorkomen dat de kans op een storing relatief hoog is, bijvoorbeeld doordat het apparaat verouderd is, maar de impact klein is. Met de impact bedoelen we de overlast die ontstaat door een storing of uitval, bij sommige onderdelen is de impact op de bedrijfsvoering laag terwijl andere onderdelen fundamenteel zijn voor je bedrijf. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld een PC van 6 jaar oud in het magazijn. De kans op storing neemt toe maar de impact is beperkt.

Andersom is ook mogelijk. Een belangrijk apparaat wat qua leeftijd jong is waarbij de kans op storing klein(er) is. Maar de impact is groot, mocht het wel mis gaan. Voorbeelden van risicovolle ICT onderdelen zijn een belangrijke centrale server of internetrouter. Bij storing heeft de gehele organisatie hier ernstig last van.

In het risicodashboard staat een overzicht van alle ICT onderdelen die er binnen de organisatie zijn. Je kunt hier voor zowel werkstations, servers als randapparatuur inzien waar de risico’s zitten. Het dashboard laat direct visueel zien hoeveel onderdelen als zeer risicovol worden bestempeld en hoeveel onderdelen een minimaal risico hebben. Is zowel de kans als de impact hoog, dan valt het onderdeel in het donkeroranje of rode gebied en is het verstandig om actie te ondernemen. Interessant is ook dat je kunt selecteren op vestigingen, zodat je per locatie de risico’s kunt inzien.

Onze medewerkers kunnen middels het dashboard direct zien wat de status is van de ICT onderdelen van jou organisatie. Zo kunnen we snel handelen en oplossingen en tips aandragen om de ICT te verbeteren. Mocht je de tijd niet hebben om af en toe naar het dashboard te kijken? De conclusies uit de risicoanalyse worden ook meegenomen in de periodieke rapportages!

 

Lees verder Path 3 Created with Sketch. over IT

Vijf ICT-adviezen voor jou als MKB ondernemer

  • Je ontvangt een downloadlink in je mailbox.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.