De Wingerd in Damwoude, een school waar je terecht kunt voor Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). Waar iedere leerling vanuit zijn of haar eigen mogelijkheden benaderd wordt. Wie je ook bent, op De Wingerd bereiden ze leerlingen voor op een zo zelfstandig mogelijke en passende plek in de maatschappij.

Het inzetten van passende ICT middelen speelt daarbij een grote rol. Zodoende kwam er het verzoek om de WiFi netwerk omgeving te optimaliseren. Door de grote toename van mobiele apparatuur in de leslokalen was de huidige WiFi dekking inmiddels niet meer toereikend.

Deze checkte Freez.it af van het lijstje

  • Optimaliseren WiFi dekking in alle ruimtes en (les)lokalen
  • Centraal beheer van de nieuwe WiFi omgeving
  • Automatische kanaal selectie van het WiFi signaal voor optimale prestaties
Het overzetten van het oude naar het nieuwe draadloze netwerk heeft gewoon plaats gevonden terwijl iedereen aanwezig was. Voor de gebruikers is er geen merkbare onderbreking van het WiFi-signaal geweest.
Peter Weijer
Hoofd facilitaire dienst
Werkstations Image
Door de grote toename van mobiele apparatuur in de leslokalen was de huidige WiFi dekking niet meer toereikend. Freez.it heeft de WiFi dekking in kaart gebracht en op basis daarvan een plan uitgewerkt voor het uitbreiden van de dekking binnen de school. Hierbij is ook gekeken naar de beveiligingsmethodes voor toegang tot het nieuwe netwerk, seamless roaming mogelijkheden en centraal beheer.
Werkstations Image
Met de meegeleverde beheer software kan het nieuwe WiFi netwerk makkelijk via een webbrowser worden geconfigureerd en beheerd. Het is hiermee mogelijk om de configuratie van alle draadloze toegangspunten in één keer aan te passen. Dit levert significante tijdwinst en dus een besparing op ten opzichte van decentraal beheer waarbij alle draadloze toegangspunten één voor één geconfigureerd moeten worden.
Werkstations Image
In verband met de vele WiFi netwerken die tegenwoordig overal aanwezig zijn is het van groot belang dat het juiste WiFi kanaal gebruikt wordt voor het aanbieden van het draadloze netwerk. Om dit te optimaliseren hebben we gebruik gemaakt van apparatuur die zelf continue kijkt welke WiFi kanalen er in de buurt gebruikt worden en kiest op basis daarvan het meest optimale kanaal met de minste externe storing voor het interne netwerk.

Benieuwd naar hoe we jouw ict beter en zorgeloos kunnen inrichten? Praat dan eens met een van onze specialisten.

Contact opnemen

Meer projecten

Ook hier hebben we mooie dingen gerealiseerd